Barok Üzerine Tartışmalar: Mehtap Serim & Zehra Tonbul

Barok Üzerine Tartışmalar Seminer Dizisi "19. yüzyıl sanat tarih yazımının ürettiği barok perspektif" Mehtap Serim & Zehra Tonbul Barok, pratiğin içinden şekillenen bir yapım tarzıyken 19. yüzyılda dönemselleştirici tarih anlatısı içinde ona yer açma denemeleri sayesinde kuramsallaştırılmaya da çalışılmıştır. Bilgisinin üretilmesindeki tarihsel ve yöntemsel parçalılık barok düşünceyi uzun soluklu ve verimli tartışmaların kaynağı haline getirmiştir. Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan barok seminerler dizisi bu verimli zemine dayanan tartışmaları farklı bir bakış açısı ile ele almaya çalışacaktır. Sanat tarihi kanonunun oluşmasında baroğun evcilleştirilmesi öncelikli hedeftir. Ancak bu küçük uzlaşı adımı, dünyanın bütün zayıf anlatılarına bir çağrıya dönüşür. Bu süreç bir taraftan farkları yok ederken, diğer taraftan minör anlatıların önünü açar. Etkinlik ücretsizdir. Katılımcı sayısı 60 kişiyle sınırlıdır. Ücretsiz etkinliklerde katılım sayısı sınırlı olup etkinlik davetiyesi bir saat öncesinden Akbank Sanat Danışma’dan temin edilebilir.

Barok Üzerine Tartışmalar: Mehtap Serim & Zehra Tonbul