Performans // Performance: Hücre // The Cell

Konsept & Koreografi: Tuğçe Tuna Dans Sanatçıları: Pınar Akyüz, Begüm Balcıoğlu, Su Güzey, Ahu Kınoğlu. Fotoğraf: Murat Dürüm Müzik: Vahit Tuna Işık Tasarım ve uygulama: Utku Kara “Matematik, Fizik, Mimari, Beden, Zamanlama, Efor, Strateji, Bilinmeyen, Dar, Geniş, Risk, İnsiyatif, İlişki, Bırakma, Çarpma, Dağılma. Zemin duvar=Duvar zemin. Başka türlü bir konuşma, derinden...” İçsel, bedensel ve düşünsel “özgürlük” üzerine kurgulanmış bir eser olan “HÜCRE”, koreografi de beden, ağırlık, denge ve mekan ilişkisiyle oynuyor. “HÜCRE”, beden mekaniğinin boşluklarından beslenirken, kendi alanını oluşturma, herşeyin bir bütünü oluşturması, birbirini etkilemesi ve bu etkileşim sonucu oluşan durum, problemi yaratma, çözme ve onunla başa çıkabilme isteğine, çabasıyla da ilgileniyor. Etkinlik ücretsizdir. ** Performansın buluşma noktası bomontiada Alt önü olarak belirlenmiştir. ------------------------------------------- Concept & Choreography: Tuğçe Tuna Dance Artists: Pınar Akyüz, Begüm Balcıoğlu, Su Güzey, Ahu Kınoğlu. Photograph: Murat Dürüm Music: Vahit Tuna Light Design: Utku Kara “Mathematics, Physics, Architecture, Body, Timing, Effort, Strategy, Unknown, Narrow, Wide, Risk, Initiative, Relationship, Letting Go, Crashing, Falling Apart. Floor wall=Wall floor. A different type of conversation, on a more profound level...” Constructed around internal, physical and intellectual “freedom,” “THE CELL” plays with the relationship between body, weight, balance and space. While feeding on the gaps of body mechanics, “THE CELL” is also interested in creating its own space, everything constituting a whole, affecting each other and the state that results from this interaction, the desire and effort to create, solve and cope with a problem. Admission free. ** The meeting point of the performance is designated as the entrance of bomontiada Alt.

Performans // Performance: Hücre // The Cell